วิธีการสั่งซื้อ

1. เลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจ

2. เมื่อคุณไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ คุณสามารถเลือกรสชาติ ขนาดและปริมาณของผลิตภัณฑ์และใส่ลงในตะกร้า3. เมื่อคุณคลิกใส่ผลิตภัณฑ์ลงในตะกร้า จะมีข้อความยืนยันแสดงว่ามีการเพิ่มผลิตภัณฑ์พร้อมกับราคาและคุณสามารถเลือกที่จะช้อปต่อหรือไปที่หน้าตะกร้า

4. ที่หน้าตะกร้า เมื่อตรวจรายการเสร็จเลื่อนหน้าลงไปด้านล่าง คุณสามารถดูราคารวมของรายการผลิตภัณฑ์ของคุณและจะมีช่องใส่รหัสโปรโมชั่น เมื่อป้อนรหัสและรหัสนั้นใช่งานได้ คุณจะเห็นข้อความยืนยันว่ารหัสกับแต่ละผลิตภัณฑ์ใต้แต่ละรายการ จากนั้นคุณสามารถดำเนินการต่อไปยังหน้าการชำระเงินหรือเลือกที่จะชำระเงินด้วย PayPal