รับส่วนลด 20% กับสินค้าที่คุณสั่งซื้อ
ไม่ต้องใส่โค้ดหรือใช้รหัสก็ได้รับส่วนลด
รับสินค้าแถมฟรีกับคำสั่งซื้อของคุณ

ขออภัย โชคไม่ดี ที่สินค้านี้หมดไปจากคลังสินค้าในขณะนี้

ลูกค้าคนอื่นๆสั่งซื้อแทนไปแล้ว

Golden Whey Protein (Asia Limited Edition)

UK's #1 Premium Whey Protein
Flavour: Toffee Salted Caramel


THB
Golden Whey Protein (Asia Limited Edition) Golden Whey Protein (Asia Limited Edition)
 • คำอธิบายสินค้า

  Limited edition Golden Whey Protein, limited to 5,000 pouches worldwide, in a Toffee Salted Caramel flavour.

  Created with premium whey, it’s packed with an impressive 21g of protein per serving, delivering the protein you need from a high-quality source.

  And where does this come from? The same cows that produce your milk and cheese – simply filtered, evaporated and spray-dried to produce all-natural nutritionals.

  Ranked Grade A by independent tester Labdoor for both quality and value, Impact Whey Protein is officially certified as one of the best protein powders on the market.

  It also provides you with all the essential amino acids, including 4.5g of BCAAs providing the building blocks for new protein – before, during, and after workouts – as well as 3.6g of glutamine.

  With just 1.9g of fat and 1g of carbs, Impact Whey Protein is the perfect way to support all your training goals. And it comes in a range of indulgent, mouthwatering flavours, too!

  What are the benefits of Impact Whey Protein?

  It provides your body with convenient, high-quality protein, which contributes to the growth and maintenance of muscle mass – making sure you’re getting the protein you need, each and every day.

  Plus, at just 103 calories per serving, it’s perfect for everyone, whatever your fitness goals.

  There’s simply not another protein powder out there that delivers the same outstanding quality and value. And that’s because it’s created in our own state-of-the-art production facility, where we develop superior products in-house and deliver direct – cutting out the costs to pass the savings onto you.

  When should you take Impact Whey Protein?

  It’s fast absorbing, so we recommend enjoying 30-60 mins post-workout, but it’s also great for drinking any time of the day.

  Add to milk or water, or try it out with your favourite smoothies or porridge at breakfast times for a protein-packed treat. Check out The Zone for some meal inspirations.

  For even better results, try it with…

  Creatine Monohydrate – it’s proven to increase physical performance in successive bursts of short-term, high-intensity exercise* – ideal for improving strength and power.

  *The beneficial effect is obtained with a daily intake of 3g of creatine.

  Nutritionals based on Unflavoured version.

  Please note that the labelling on this product is provided in English as a minimum. French, Italian, German, Spanish, Danish, Swedish and Finnish may also be present on a product by product basis.

 • การแนะนำให้ใช้
  1. Add 1 large scoop (25g) to water or milk in a Myprotein shaker 30 minutes before and/ or after your workout for maximum benefit.
  2. Alternatively, consume as a snack or in between meals throughout the day to increase your daily protein intake.
  3. As a pre-bed protein kick, we suggest mixing with milk due its slower absorption rates.
 • ส่วนผสมต่างๆ

  For allergens, see ingredients in bold. May also contain egg.

  Apple Crumble & Custard Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Colour (E160a), Sweetener (Sucralose)

  Banana Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Flavouring, Colour (Curcumin), Emulsifier (Soy Lecithin), Sweetener (Sucralose)

  Banoffee Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Malt Extract, Sweetener (Sucralose)

  Blueberry Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Natural Flavouring (Sulphites), Colour (Beetroot Red, Anthocyanin), Acid (Citric Acid), Sweetener (Sucralose)

  Blueberry Cheesecake Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk), Emulsifier (Soy Lecithin), Colour (Beetroot Red), Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Chocolate Banana Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Chocolate Brownie Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk), Emulsifier (Soy Lecithin), Fat Reduced Cocoa Powder, Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Chocolate Caramel Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Chocolate Cereal Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Flavouring, Sweetener (Sucralose).

  Chocolate Coconut Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (92%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Colour (E150c), Acidity Regulator (Malic Acid), Sweetener (Sucralose)

  Chocolate Mint Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (92%), Emulsifier (Soy Lecithin), Fat Reduced Cocoa Powder, Sweetener (Sucralose), Flavouring

  Chocolate Nut Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Chocolate Orange Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Chocolate Peanut Butter Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Chocolate Smooth Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Cinnamon Danish Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (95%), Emulsifier (Soy Lecithin), Colour (E150a), Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Cinnamon Roll Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (95%), Flavouring, Emulsifier (Soy Lecithin), Sweetener (Sucralose), Salt.

  Coffee Caramel Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk), Emulsifier (Soy Lecithin), Colour (E150a), Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Cookies & Cream Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Fruity Cereal Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Sweetener (Sucralose).

  Golden Syrup Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Latte Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Malt Extract, Sweetener (Sucralose)

  Lemon Cheesecake Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Maple Syrup Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Mocha Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Natural Banana Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Natural Flavouring, Colour (Curcumin), Emulsifier (Soy Lecithin), Sweetener (Sucralose)

  Natural Banoffee Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Natural Flavouring, Malt Extract, Sweetener (Sucralose)

  Natural Chocolate Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Natural Strawberry Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (95%), Emulsifier (Soy Lecithin), Natural Flavouring, Colour (Beetroot Red), Sweetener (Sucralose)

  Natural Vanilla Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Natural Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Neapolitan Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk), Emulsifier (Soy Lecithin), Fat Reduced Cocoa Powder, Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Orange Cream Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Colour (Carotenes), Sweetener (Sucralose).

  Peanut Cookie Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk), Emulsifier (Soy Lecithin), Colour (E150a), Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Pecan Pie Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk), Emulsifier (Soy Lecithin), Colour (E150a), Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Pineapple Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Colour (Curcumin), Sweetener (Sucralose)

  Raspberry Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Acid (Citric Acid), Colour (Beetroot Red), Purple Carrot Extract, Sweetener (Sucralose)

  Rhubarb & Custard Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Colour (Beetroot Red), Sweetener (Sucralose)

  Rocky Road Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Salted Caramel Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Colour (E150c), Sweetener (Sucralose)

  Stevia Banana Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Natural Flavouring, Colour (Curcumin), Sweetener (Steviol Glycosides)

  Stevia Blueberry & Raspberry Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Natural Flavouring (Sulphites), Colour (Beetroot Red, Anthocyanin), Sweetener (Steviol Glycosides)

  Stevia Chocolate Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Flavouring, Sweetener (Steviol Glycosides)

  Stevia Chocolate Mint Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Natural Flavouring, Sweetener (Steviol Glycosides)

  Stevia Strawberry Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Colour (Beetroot Red), Sweetener (Steviol Glycosides)

  Stevia Vanilla Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Natural Flavouring, Sweetener (Steviol Glycosides)

  Sticky Toffee Pudding Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Colour (E150c), Sweetener (Sucralose)

  Stracciatella Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Flavouring (Milk), Sweetener (Sucralose)

  Strawberry Cream Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Colour (Beetroot Red), Sweetener (Sucralose)

  Strawberry Jam Roly Poly Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Colour (Beetroot Red), Acid (Citric Acid), Sweetener (Sucralose)

  Summer Fruit Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Acid (Citric Acid), Colour (Beetroot Red, Curcumin), Sweetener (Sucralose)

  Tiramisu Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Flavouring, Colour (E150c), Sweetener (Sucralose)

  Unflavoured: Whey Protein Concentrate (Milk) (100%), Emulsifier (Soy Lecithin)

  Vanilla Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Vanilla Raspberry Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Colours (E162, E163), Sweetener (Sucralose)

  White Chocolate Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Chocolate Cake Flavour: Whey Protein Concentrate (Contains Milk and Soy) (93%), Flavouring (Cocoa Powder, Flavouring, Sweetener (Sucralose)).

  Victoria Sponge Cake Flavour: Whey Protein Concentrate (Contains Milk and Soy) (95%), Flavouring (Flavouring, Salt, Sweetener (Sucralose)).

  Birthday Cake Flavour: Whey Protein Concentrate (Contains Milk, and Soy) (92%), Sprinkles (Sugar, Wheat Starch, Water, Glucose Syrup, Beetroot Concentrate, Vegetable Oil, Colours (Anthocyanins, Curcumin), Glazing Agent (Beeswax)), Flavouring, Sweetener (Sucralose)).

 • ข้อมูลทางโภชนาการ

  Serving Size - 1 Scoop (25g)

  Servings Per Container - 40 (1kg), 100 (2.5kg), 200 (5kg)

  Nutritional Information

    Per 100g Per Serving *RI
  Energy 1740 kJ/412 kcal 435 kJ/103 kcal 5%
  Fat 7.5 g 1.9 g 3%
    of which saturates 5.0 g 1.3 g 6%
  Carbohydrates 4.0 g 1.0 g 0.5%
    of which sugars 4.0 g 1.0 g 1%
  Protein 82 g 21 g 41%
  Salt 0.50 g 0.13 g 2%

  * Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)

  The nutritional information is based on the Unflavoured version, when choosing an alternative flavour the nutritional values may vary

 • ข้อมูลสินค้า
  brand:
  Myprotein
  range:
  Myprotein
  Diet:
  Low Sugar, Low Fat, มังสวิรัติ

Golden Whey Protein (Asia Limited Edition)

UK's #1 Premium Whey Protein
Flavour: Toffee Salted Caramel

THB


ลดเพิ่มอีก 20% วันนี้
ไม่ต้องใส่โค้ดหรือใช้รหัสก็ได้รับส่วนลด
รับสินค้าแถมฟรีกับคำสั่งซื้อของคุณ

รับส่วนลด 20% กับสินค้าที่คุณสั่งซื้อ
ไม่ต้องใส่โค้ดหรือใช้รหัสก็ได้รับส่วนลด
รับสินค้าแถมฟรีกับคำสั่งซื้อของคุณ * **

*สินค้าแถมฟรีมีจำกัด
**สินค้าแถมฟรี Impact Whey Protein Sample: Salted Caramel Flavour 
เลือกซื้อเลย

Live Chat

Average connection time 25 secs

 • คำอธิบายสินค้า

  Limited edition Golden Whey Protein, limited to 5,000 pouches worldwide, in a Toffee Salted Caramel flavour.

  Created with premium whey, it’s packed with an impressive 21g of protein per serving, delivering the protein you need from a high-quality source.

  And where does this come from? The same cows that produce your milk and cheese – simply filtered, evaporated and spray-dried to produce all-natural nutritionals.

  Ranked Grade A by independent tester Labdoor for both quality and value, Impact Whey Protein is officially certified as one of the best protein powders on the market.

  It also provides you with all the essential amino acids, including 4.5g of BCAAs providing the building blocks for new protein – before, during, and after workouts – as well as 3.6g of glutamine.

  With just 1.9g of fat and 1g of carbs, Impact Whey Protein is the perfect way to support all your training goals. And it comes in a range of indulgent, mouthwatering flavours, too!

  What are the benefits of Impact Whey Protein?

  It provides your body with convenient, high-quality protein, which contributes to the growth and maintenance of muscle mass – making sure you’re getting the protein you need, each and every day.

  Plus, at just 103 calories per serving, it’s perfect for everyone, whatever your fitness goals.

  There’s simply not another protein powder out there that delivers the same outstanding quality and value. And that’s because it’s created in our own state-of-the-art production facility, where we develop superior products in-house and deliver direct – cutting out the costs to pass the savings onto you.

  When should you take Impact Whey Protein?

  It’s fast absorbing, so we recommend enjoying 30-60 mins post-workout, but it’s also great for drinking any time of the day.

  Add to milk or water, or try it out with your favourite smoothies or porridge at breakfast times for a protein-packed treat. Check out The Zone for some meal inspirations.

  For even better results, try it with…

  Creatine Monohydrate – it’s proven to increase physical performance in successive bursts of short-term, high-intensity exercise* – ideal for improving strength and power.

  *The beneficial effect is obtained with a daily intake of 3g of creatine.

  Nutritionals based on Unflavoured version.

  Please note that the labelling on this product is provided in English as a minimum. French, Italian, German, Spanish, Danish, Swedish and Finnish may also be present on a product by product basis.

 • การแนะนำให้ใช้
  1. Add 1 large scoop (25g) to water or milk in a Myprotein shaker 30 minutes before and/ or after your workout for maximum benefit.
  2. Alternatively, consume as a snack or in between meals throughout the day to increase your daily protein intake.
  3. As a pre-bed protein kick, we suggest mixing with milk due its slower absorption rates.
 • ส่วนผสมต่างๆ

  For allergens, see ingredients in bold. May also contain egg.

  Apple Crumble & Custard Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Colour (E160a), Sweetener (Sucralose)

  Banana Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Flavouring, Colour (Curcumin), Emulsifier (Soy Lecithin), Sweetener (Sucralose)

  Banoffee Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Malt Extract, Sweetener (Sucralose)

  Blueberry Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Natural Flavouring (Sulphites), Colour (Beetroot Red, Anthocyanin), Acid (Citric Acid), Sweetener (Sucralose)

  Blueberry Cheesecake Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk), Emulsifier (Soy Lecithin), Colour (Beetroot Red), Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Chocolate Banana Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Chocolate Brownie Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk), Emulsifier (Soy Lecithin), Fat Reduced Cocoa Powder, Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Chocolate Caramel Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Chocolate Cereal Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Flavouring, Sweetener (Sucralose).

  Chocolate Coconut Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (92%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Colour (E150c), Acidity Regulator (Malic Acid), Sweetener (Sucralose)

  Chocolate Mint Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (92%), Emulsifier (Soy Lecithin), Fat Reduced Cocoa Powder, Sweetener (Sucralose), Flavouring

  Chocolate Nut Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Chocolate Orange Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Chocolate Peanut Butter Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Chocolate Smooth Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Cinnamon Danish Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (95%), Emulsifier (Soy Lecithin), Colour (E150a), Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Cinnamon Roll Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (95%), Flavouring, Emulsifier (Soy Lecithin), Sweetener (Sucralose), Salt.

  Coffee Caramel Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk), Emulsifier (Soy Lecithin), Colour (E150a), Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Cookies & Cream Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Fruity Cereal Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Sweetener (Sucralose).

  Golden Syrup Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Latte Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Malt Extract, Sweetener (Sucralose)

  Lemon Cheesecake Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Maple Syrup Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Mocha Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Natural Banana Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Natural Flavouring, Colour (Curcumin), Emulsifier (Soy Lecithin), Sweetener (Sucralose)

  Natural Banoffee Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Natural Flavouring, Malt Extract, Sweetener (Sucralose)

  Natural Chocolate Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Natural Strawberry Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (95%), Emulsifier (Soy Lecithin), Natural Flavouring, Colour (Beetroot Red), Sweetener (Sucralose)

  Natural Vanilla Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Natural Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Neapolitan Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk), Emulsifier (Soy Lecithin), Fat Reduced Cocoa Powder, Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Orange Cream Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Colour (Carotenes), Sweetener (Sucralose).

  Peanut Cookie Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk), Emulsifier (Soy Lecithin), Colour (E150a), Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Pecan Pie Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk), Emulsifier (Soy Lecithin), Colour (E150a), Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Pineapple Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Colour (Curcumin), Sweetener (Sucralose)

  Raspberry Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Acid (Citric Acid), Colour (Beetroot Red), Purple Carrot Extract, Sweetener (Sucralose)

  Rhubarb & Custard Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Colour (Beetroot Red), Sweetener (Sucralose)

  Rocky Road Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Salted Caramel Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Colour (E150c), Sweetener (Sucralose)

  Stevia Banana Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Natural Flavouring, Colour (Curcumin), Sweetener (Steviol Glycosides)

  Stevia Blueberry & Raspberry Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Natural Flavouring (Sulphites), Colour (Beetroot Red, Anthocyanin), Sweetener (Steviol Glycosides)

  Stevia Chocolate Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Flavouring, Sweetener (Steviol Glycosides)

  Stevia Chocolate Mint Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Natural Flavouring, Sweetener (Steviol Glycosides)

  Stevia Strawberry Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Colour (Beetroot Red), Sweetener (Steviol Glycosides)

  Stevia Vanilla Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Natural Flavouring, Sweetener (Steviol Glycosides)

  Sticky Toffee Pudding Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Colour (E150c), Sweetener (Sucralose)

  Stracciatella Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Flavouring (Milk), Sweetener (Sucralose)

  Strawberry Cream Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Colour (Beetroot Red), Sweetener (Sucralose)

  Strawberry Jam Roly Poly Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Colour (Beetroot Red), Acid (Citric Acid), Sweetener (Sucralose)

  Summer Fruit Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Acid (Citric Acid), Colour (Beetroot Red, Curcumin), Sweetener (Sucralose)

  Tiramisu Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (91%), Emulsifier (Soy Lecithin), Cocoa Powder, Flavouring, Colour (E150c), Sweetener (Sucralose)

  Unflavoured: Whey Protein Concentrate (Milk) (100%), Emulsifier (Soy Lecithin)

  Vanilla Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Vanilla Raspberry Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Colours (E162, E163), Sweetener (Sucralose)

  White Chocolate Flavour: Whey Protein Concentrate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Sweetener (Sucralose)

  Chocolate Cake Flavour: Whey Protein Concentrate (Contains Milk and Soy) (93%), Flavouring (Cocoa Powder, Flavouring, Sweetener (Sucralose)).

  Victoria Sponge Cake Flavour: Whey Protein Concentrate (Contains Milk and Soy) (95%), Flavouring (Flavouring, Salt, Sweetener (Sucralose)).

  Birthday Cake Flavour: Whey Protein Concentrate (Contains Milk, and Soy) (92%), Sprinkles (Sugar, Wheat Starch, Water, Glucose Syrup, Beetroot Concentrate, Vegetable Oil, Colours (Anthocyanins, Curcumin), Glazing Agent (Beeswax)), Flavouring, Sweetener (Sucralose)).

 • ข้อมูลทางโภชนาการ

  Serving Size - 1 Scoop (25g)

  Servings Per Container - 40 (1kg), 100 (2.5kg), 200 (5kg)

  Nutritional Information

    Per 100g Per Serving *RI
  Energy 1740 kJ/412 kcal 435 kJ/103 kcal 5%
  Fat 7.5 g 1.9 g 3%
    of which saturates 5.0 g 1.3 g 6%
  Carbohydrates 4.0 g 1.0 g 0.5%
    of which sugars 4.0 g 1.0 g 1%
  Protein 82 g 21 g 41%
  Salt 0.50 g 0.13 g 2%

  * Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)

  The nutritional information is based on the Unflavoured version, when choosing an alternative flavour the nutritional values may vary

 • ข้อมูลสินค้า
  brand:
  Myprotein
  range:
  Myprotein
  Diet:
  Low Sugar, Low Fat, มังสวิรัติ
รีวิวต่างๆของลูกค้า

ไม่มีการรีวิวในขณะนี้

เขียนรีวิวเพื่อร่วมในโอกาสของการชนะ & ปอนด์; บัตรกำนัล100

2019 © 2018 Hut.com Limited ซึ่งเป็น บริษัท จดทะเบียนในอังกฤษและเวลส์ (หมายเลข บริษัท 05016010) ซึ่งมีที่อยู่จดทะเบียนคือ Voyager House, Chicago Avenue, Manchester Airport, M90 3DQ

Pay securely with
Visa Electron Visa Paypal Mastercard Maestro Amex