ช้อปส่วนลด 35% เมื่อใช้โค้ด:SUPER
เลือกของแถมเมื่อสั่งซื้อครบ 3000บาท
ราคาสินค้าบวกรวมค่าภาษีแล้ว

Alt Text

ในกรณีที่ลูกค้าถูกเรียกเก็บชำระค่าอากรและภาษีเมื่อสินค้าถึงประเทศไทย Myproteinจะขอมอบเครดิตให้แก่ลูกค้าเพื่อเป็นค่าตอบแทนใด้ถึงมูลค่า 800บาท เมื่อลูกค้าแจ้งหลักฐานให้ฝ่ายบริการลูกค่าของเราว่าได้จ่ายค่าอากรและภาษี 


เครดิตนี้สามารถใช้ในเว็บไซต์เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ได้ (ในกรณีที่ลูกค้าจ่ายค่าอากรและภาษีน้อยกว่า 800 บาท เครดิตที่จะได้รับจะเท่ากับค่าภาษีที่จ่ายไปในหลักฐานที่ส่งมา หากลูกค้าใด้จ่ายค่าอากรและภาษีเกิน 800 บาท ลูกค้าจะได้รับเครดิตสูงสุด 800 บาท) คุณลูกค้าสามารถเรียกร้องรับค่าอากรคืนเป็นเครดิตใด้ต่อ 1 คำสั่งซื้อหรือต่อ 1 ใบหลักฐานการจ่ายค่าอากรที่ส่งมาสำหรับการสั่งซื้อนั้น


ปริมาณของค่าอากรและภาษีที่จะถูกเรียกเก็บเป็นดุลยพินิจของกรมศุลกากรของประเทศไทยและเป็นกฎหมายของประเทศไทยที่ผู้สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศต้องเป็นผู้จ่าย ดังนั้นลูกค้าอาจต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษีในกรณีที่ศุลกากรเรียกเก็บ 


กรมศุลกากรของไทยสามารถให้คนในประเทศไทยสั่งซื้อสินค้าอาหารเสริมใด้ ในกรณีของการสั่งซื้อมาเพื่อบริโภคเป็นส่วนบุคคลโดยปริมาณของสินค้าไม่มากกว่าการบริโภค 30 วัน หรือน้ำหนักมากกว่า 4.5 kilogram ผลิตภัณฑ์ของ Myproteinนั้นหลากหลาย 

ปริมาณค่าอากรขึ้นอยู่กับประเภทผลิตภัณฑ์ซึ่งจะอยู่ระหว่าง 0-30% และค่าภาษี 7% 


วิธีการคำนวณปริมาณค่าอากรและภาษี 


ค่าอากร = มูลค่าการสั่งซื่อ x (0.3) (ในกรณที่ถูกเรียกเก็บเต็ม 30%) 

ค่าภาษี = (มูลค่าการสั่งซื่อ x(0.3)) x 0.07 

ค่าอากรและถาษีที่อาจต้องจ่าย = ค่าอากร + ค่าภาษี  


หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บภาษีและพิธีการทางศุลกากรของผลิตภัณฑ์อาหารโปรดติดต่อศุลกากรในประเทศไทย


ติดต่อกรมศุลกากรของประเทศไทยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม


หากคุณได้สั่งซื้อแล้ว และต้องการดูว่าคุณต้องจ่ายอากรและภาษีเท่าไหร่ คลิกที่ปุ่มที่สองด้านล่างและ ระบุหมายเลขสิ่งของ (Tracking Number) 13 หลักของคุณ (หมายเลขสิ่งของ (Tracking Number) 13 ตัวนั้นส่วนมากจะเริ่มด้วย EA) 


ติดตามพัสดุที่เมื่องไทย

ตรวจพัสดูของคุณว่าได้ผ่านกรมศุลกากรหรือไม่