Myprotein Thailand


Myprotein เป็นแบรนด์ที่ดำเนินการในรูปแบบของ e-commerce ข้ามพรมแดน สินค้าสามารถสั่งซื้อได้ผ่านหน้าเว็บตลอด 24 ช.ม

ศูนย์สำนักงานของเราตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Myprotein ใด้รับการควบคุมคุณภาพและถูกจัดส่งจากประเทศอังกฤษ 

เมื่อสินค้าถึงประเทศไทยอาจมีภาษีและค่าอากรเพราะพัสดุถูกเลือกตรวจตามกฎหมายของประเทศไทย การเลือกตรวจพัสดุขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่การตรวจ เราในฐานะแบรนด์ไม่สามารถกำหนดหรือควบคุมสิ่งนี้ได้ การจ่ายค่าอากรและภาษีนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้สั่งหรือผู้ซื้อ

แต่ในกรณีที่ลูกค้าถูกเรียกค่าอากร เพื่อเป็นผู้การค้าที่ดี Myprotein จะมอบเครดิตคืนเมื่อลูกค้าแจ้งฝ่ายบริการลูกค่า ซึ่งเครดิตนี้สามารถใช้สำหรับการซื้อครั้งต่อไปได้

หากยังไม่แน่ใจว่าต้องเสียค่าธรรมเนียมศุลกากรอะไรบ่าง เราขอแนะนำให้ติดต่อสำนักงานศุลกากรท้องถิ่นของคุณ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนทำการสั่งซื้อ

*ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคได้

คุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับอะไร?